Penyakit Huntington | Kategori Perubatan, June 2019